נציגת "בשבילך " הציגה נושא בריאות האשה,בפני החכ"ים בועדת הכספים של הכנסת

אסתר רוטנברג , מנהלת פיתוח ופרויקטים קהילתיים במרכז בשבילך מציגה מודל לקידום בריאות האישה בדגש על מניעה בועדת הכספית בכנסת.פעילות זו מתבצעת כחלק מפעילות בשבילך לשינויי מדיניות ולחקיקה בנושאים הקשורים לבריאות האישה