למה האשה החרדית מאושרת יותר מזו החילונית?

הפער בין חרדיות לחילוניות בולט לא רק במחקרים על שחיקה, אלא גם במחקרים מהצד הנגדי –
המשרטטים את רמת שביעות הרצון מהחיים.
ממחקרים אלה עולה שנשים חרדיות מרוצות מחייהן, או מאושרות, באופן ראוי לציון.
הן שבעות רצון לא רק יותר מהנשים החילוניות, אלא גם מהגברים החרדים.

השארת תגובה