תרומות

מרכז בשבילך הנו עמותה רשומה הפועלת ללא מטרת רווח.
כל התרומות מוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46 בישראל ובארה"ב בריטניה ובקנדה
ניתן לתרום למגוון פעילויות העמותה או לבחור בתחום הקרוב לליבך

  • ביקור רפואי
  • הרצאה בנושאי קידום בריאות
  • הרצאת בריאות השד
  • תוכנית קהילתית לקידום בריאות
  • תוכנית בית ספרית לקידום בריאות
  • מכשור רפואי

ניתן להקדיש את תרומתך לע"נ יקירכם
תורמים בשקל כאן

.Donations to Bishvilaych are tax deductible in Israel,the U.S., U.K., and Canada
Bishvilaych is a recognized nonprofit organization ( ע"ר # 580421592) in Israel with section 46 tax deductible status

Donations can be mailed to
Ha-Rav Sorotskin St 9B, Jerusalem, Israel 9442315

Canada
Jewish Heritage Foundation
.32 Brookview Dr
Toronto, Ontario
M6A2K2
Canada
To specify for Bishvilaych

British Friends of Bishvilaych
31 Leadale Road
London,N16 6BZ
England
British Charity # 1112486

American Friends of Bishvilaych
1074 E 19th St.
Brooklyn, New York 11230
US Tax ID # 421610999