המשימה שלנו

  • העצמת נשים עם הידע הבריאותי הרלוונטי עבורן, שיאפשר להן לשמור על בריאותן בהיבט הפיזי ובהיבט הנפשי, ולא רק מתוך תחושת חולי.
  • קידום מודעות לרפואה מגדרית, בהיבט הפיזי, הנפשי והחברתי, תוך התמקדות בהכשרת אנשי מקצוע, מובילי דעת קהל ונשים בקהילות שונות במגזר.

"בריאות היא מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית מושלמת ולא רק היעדר מחלה"

(ע"פ ארגון הבריאות העולמי (WHO), שנת 1946)